EFT, Faster EFT a Optimal EFT

EFT patří mezi metody energetické psychologie, která si získává stále větší popularitu nejen mezi zastánci alternativní medicíny, ale i mezi lékaři, psychology a psychiatry.

Jedná se o jednoduchou, bezpečnou a účinnou terapeuticko – relaxační techniku. Tato technika vychází z toho, že příčina všech negativních emocí spočívá v poruše energetického systému lidského těla.

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques — techniky emoční svobody) vznikla z metody TFT (Teorie myšlenkových polí), kterou vytvořil americký psycholog Dr. Roger Callahan. Na tuto metodu navázal a zjednodušil jí Američan Gary Craig.

Většina metod obvykle řeší problémy na úrovni fyzického těla a psychiky. Pokud je problém na úrovni fyzického těla, léčí se tělo pomocí masáží, léků, operací apod. Když jde o problém v psychice, léčení probíhá formou rozhovoru, meditace, psychoterapie, hypnózy apod. V případě, že se jedná o problém psychosomatický, obvykle se tyto dva postupy léčení doplňují. Psycholog Dr. Callahan objevil spojnici mezi psychikou a tělem. Touto spojnicí je náš energetický systém (soustava meridiánů). EFT tedy pracuje s energetickým systémem (pomocí poklepů na vybrané akupunkturní body) a zároveň s psychikou a/nebo fyzickým problémem (klient při poklepech vyslovuje různá slova a věty, které vystihují jeho problém).

Průběh konzultace s použitím EFT:

Povídáte mi o svém problému a já Vám lehkým poklepem stimuluji vybrané akupunkturní body. Ty jsou na obličeji, horní polovině trupu a na ruce. EFT je technika nebolestivá, jemná a nemá vedlejší účinky. Někomu ze začátku přijde tato metoda podivná nebo i k smíchu. Pokud vydržíte, počáteční rozpaky se rozplynou a výsledky se brzy dostaví. Pokud se chcete naučit "ťukat" podívejte se na www.vedome-vlneni.cz

Faster EFT

Autorem Faster EFT je Robert G. Smith.

Tato technika vznikla zkombinováním a zjednodušením několika metod - NLP (Dr. R. Bandler) , EFT (G. Craig) a Be set free fast (Osvoboďte se rychle - Dr. Larry Nims)

Je postavena na předpokladu NLP, že člověk není rozbitý, jen úspěšně opakuje, co se v životě naučil - následuje svoje programy. 

Stručny rozdíl od klasického EFT - nenastavuje se formulace na karate bodě, neťukají se všechny Aku -body, u bodů se neopakují fráze.

Tím je jednodušší, rychlejší, klient si transformuje klíčové problémy sám, vytváří absolutní odpuštění, obnovuje a propojuje se svými zdroji :-).

Důležitý klíč k oběma metodám:

Trpělivost a vydržet ťukat :-).

Ráda využívám s klienty obě metody. Řídím se intuicí, někteří klienti se neumí plně ponořit do vzpomínek a jiní zase specifikovat problém, proto neupřednostňuji žádnou z metod :-).

 

Optimal EFT

Optimal EFT patří mezi velmi pokročilé a specifické metody EFT praktiků , které se bohužel slovy nesnadno popisují.
S touto technikou mám moc dobré zkušenosti .
Při práci s klientem je EFT praktik v tzn. "Optimal stavu - stavu propojení se vším", tím pak dochází u klienta k velmi rychlému přijetí a "puštění" problému.
Tuto techniku využívám  pouze u dětí a klientů, kteří se z nějakého důvodu neumí zpočátku vědomě zapojit a komunikovat, jak je to potřeba u klasického EFT.
Poté co se komunikace obnoví, volím již dál takové prostředky energetické psychologie, kde se klient již aktivně zapojuje a vědomě se podílí na vyřešení svého problému.

EFT, Faster EFT a Optimal EFT pomáhají řešit např. tyto problémy:

    stres, únava, nespavost
    strach ze selhání, nejistota, snížené sebevědomí
    různé fóbie, uzavření do sebe, pocity viny
    závislosti, nadváha
    různé zdravotní problémy, bolesti
    dětské problémy, noční pomočování, odpor k určitým druhům potravin, problémy ve škole
    narušené partnerské, rodinné a pracovní vztahy


Příklad řešení problému:

Klient udává, že má strach ze psů. Když psa nikde nevidí, je v klidu, ale už jen představa, že nějakého potká, mu „nahání hrůzu“. Představa totiž aktivuje související meridián. Díky přitomné poruše, která vznikla většinou někdy v minulosti při prvním negativním setkáním se psem, energie nemůže volně proudit. Při setkání se psem (nebo i jen při této představě) se objeví potíže psychické (např. strach) a fyzické (např. ztěžklé nohy). Původní událost může být dávno zapomenuta, ale porucha v energetickém systému stále přetrvává, a proto se tento problém neustále opakuje. Klasická psychologie pracuje s klientem na tom, aby se v dané situaci zachoval adekvátně. Učí ho překonat strach. EFT vyřeší problém tak, že klient se při setkání se psem "zapomene bát" - jakoby si téměř nevšimne, že nějakého psa potkal. Najednou zjistí, že mu psi vůbec nevadí a nechápe, proč se jich bál. Pes zůstal stejný, to klient si svou skutečnost - vnímání situace pozměnil - spolu s harmonizací energetického systému změnil své vnitřní nastavení.

Na EFT konzultaci není nutné se nijak připravovat, klient při ní sedí a komunikuje s praktikem EFT.

Celkový čas EFT konzultace je 90 až 120 minut. Kontraindikace nejsou známy.

certifikace:

2014 - Optimal EFT (Institut energetické psychologie, Zdena Katayama)

2011 - 2012 - Terapeut energetické psychologie EFT (Institut energetické psychologie, Zdena Katayama)

2009 - Praktik EFT 1. a 2.stupeň (certifikace mezinárodní org.AAMET, Marta Nosková)

 

 

Podrobnější informace o klasickém EFT - ZDE