Koučink

Koučink je vhodný pro klienty, kteří mají zájem sebe více poznat, chtějí rozvinout svůj potenciál a ROZHODLI SE pro svou osobní, rodinnou či pracovní situaci něco udělat.

Koučink je proces transformace, jehož výsledkem je pozitivní změna v životě klienta. Je vhodný při ujasňování cílů, uskutečnění změn a realizaci cílů. Koučink umožňuje pochopit hlavně způsob lidského uvažování a myšlení. Naše myšlenky, přesvědčení, postoje rozhodují, jestli budeme v tom, co děláme a jak se chováme, úspěšní nebo ne.

Můj pohled, pravidla a praxe při koučování:

Kouč:

  • je průvodcem, pomáhá překonat strachy a nastolit rovnováhu v osobním i profesním životě klienta,
  • dodává kuráž, konfrontuje a ptá se,
  • neradí, aktivně poslouchá, chválí a respektuje klienta,
  • sleduje, zda stanovené úkoly klient skutečně plní,
  • podporuje klienta v jeho rozhodnutí a vede ho, aby realizoval své cíle,
  • v kombinaci s technikami EFT, NLP a shiatsu pouze pomáhá s odstraněním překážek, které brání klientovi uskutečnit změnu a posunout se dopředu.

Tím, kdo hledá řešení a vytváří změny ve svém životě, je KLIENT.

Vztah kouče a koučovaného je otevřený, rovnoprávný, založený na vzájemné důvěře.
Klient je sám schopen nalézt a zrealizovat nejlepší řešení své situace. Kouč pouze doprovází - je odborníkem na to, jak klientovi pomoci k tomuto řešení nejlépe a nejrychleji dojít. Vytváří mu podmínky k tomu, aby  se mohl ponořit do hloubky sebe sama - ke svému nitru a využít tak svou vnitřní moudrost a zdroje. Podporuje klienta v tom, aby nalézal jiné - užitečné možnosti na cestě ke svému cíli. Koučink probíhá formou rozhovoru, vedený rozhovor umožní klientovi "uchopit" svou situaci a podívat se na ni z několika úhlů.

Profesionální kouč s nadhledem a flexibilně reaguje na potřeby a stav klienta. Používá při své práci koučovací techniky a techniky změny. Umí rychle a snadno poznat, která z technik bude pro klienta v jeho situaci nejefektivnější - odhalí strukturu problému a provede klienta změnou na úrovni podvědomí a energetického systému, což přináší trvalé výsledky.
Zároveň není nutné, aby se podrobně vyznal v problému, který klient řeší. Nemusí být odborníkem na práci a profesi klienta. Dokonce to může být často i překážkou.

Koučink není psychologickým poradenstvím a ani jej nenahrazuje. Psychologické poradenství poskytuje psycholog ev.ve spolupráci s psychiatrem. Svými postupy léčí duševní onemocnění a vážné stavy klientů / pacientů. Provádí psychologické testy, po jejich absolvování sděluje své závěry, poskytuje rady apod.

Na koučink přichází klient s konkrétními cíli, je rozhodnutý změnit svůj nežádoucí / neužitečný stav či situaci. Případně cíle umí snadno s koučem stanovit a pracovat na nich. Psychologické poradenství / psychoterapie je pro klienty, kteří se "utápí" ve svém problému, je pro ně v této situaci těžké dívat se dopředu, kreativně nalézat své potřeby a možnosti. Neumí přijmout plnou zodpovědnost za svou situaci a rozhodnout se "vyjít z místa" svého problému - v této fázi většinou potřebují odbornou pomoc psychologa a v některých případech i léčbu psychofarmaky.

Koučování z pohledu klienta:

Při koučování klient za podpory kouče rozpoznává své navyklé destruktivní vzorce chování, postupně se zbavuje sebe-limitujících mentálních procesů, neužitečného impulsivního chování a odhaluje skrytá nadání a schopnosti. Uvědomuje si souvislosti, přijímá větší odpovědnost za svůj vlastní život a za to, co se v něm děje.
V průběhu koučování dochází u klienta ke zvyšování sebereflexe, sebedůvěry, sebevědomí a sebeúcty. Klient získává úplně nový, účinný postoj k osobním a profesním cílům, postupně se stává tvůrcem svého života - probouzí v sobě kreativitu a spontaneitu, což napomáhá k uskutečnění pozitivních životních změn. Také lépe zvládá každodenní situace, umí čelit neočekávaným překážkám a řešit problémy či konflikty s nadhledem.

Cílem klientů je nejprve přijmout odpovědnost za svůj aktuální stav např.nespokojenost ve vztahu, poté změnit neužitečné / nefunkční chování a stavy (nízké sebevědomí a sebedůvěra, vznětlivost, vztahovačnost, fobie, zlozvyky, další negativní pocity a z nich pramenící stavy) a směřovat k tomu, co si přejí ve svém životě mít (např. práce, která je baví, spokojená rodina, pohodové partnerské vztahy, učení se něčemu novému...)

 

Na první schůzce Vám vždy podrobně vysvětlím, v čem Vám mohu pomoci,  jaké jsou moje možnosti a kompetence. Také co očekávám od Vás a jaké jsou podmínky úspěchu vzájemné spolupráce.

Certifikace:

2015 - Certifikovaný NLP kouč - rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT a mezinárodní certifikace NLPEA (Business Academy Network Ltd., Bc. Marie Michaličková)

2011 - Kouč úspěchu (Institut energetické psychologie, Zdena Katayama)