NLP, TKDM, Technika přepisu limbického otisku a Access Bars

NLP

NLP - je umění, jak pracovat se svou myslí tak, abychom byli ve svém životě úspěšní.

NLP je zkratka pro neurolingvistické programování.

N - neuro - je to o tom, jak náš mozek přijímá a zpracovává informace a jakým způsobem si je pak zobrazujeme ve své hlavě

L - ligvistika - toto naše zobrazení (jak se nám nějaká situace jeví) převádíme do jazyka - tzv.říkáme svou pravdu o tom co vidíme, slyšíme, cítíme ...

P - na základě toho všeho si pak vytváříme podvědomé programy ve své mysli

V NLP je důležitý postoj zvědavosti, hravosti a chuť dělat věci jinak, pokud to staré / zaběhlé chování není již funkční / nepřináší to co od života chceme.

NLP koučink - NLP kouč pomáhá klientovi uskutečnit jeho sny tím, že provádí rychlé a účinné změny za pomoci práce s podvědomím klienta.

NLP jsem si velmi oblíbila a brzy se stalo důležitou součástí mé práce s klienty.

Mezi mé nejoblíbenější techniky NLP patří techniky kotvení, práce s časovou osou, integrace vnitřních částí, strategické techniky na podporu kreativního myšlení, perceptuální pozice vnímání, technika k nalezení spouštěčů nechtěného chování a následná změna reakce na ně, koučovací a transformační techniky.

Certifikace:

2015 - Certifikovaný NLP kouč - rekvalifikační kurz, akreditace MŠMT a mezinárodní certifikace NLPEA (Business Academy Network Ltd., Bc. Marie Michaličková)

 

TKDM

TKDM - je zkratka pro TECHNIKU KVANTOVÉHO DOTEKU MATRIXU, někdy se používá i název KVANTOVKA.

Je to proto, protože metoda vychází z poznatku, že kolem nás existuje kvantové / informační pole - pole, ve kterém je nekonečné množství možností. Je pak jen na nás, na našem vědomém výběru, kterou z možností přijmeme za svou pro svůj život a ta se pak projeví v naší realitě.

Tuto metodu jsem si velmi oblíbila, pro její jednoduchost, rychlost, a tím velkou účinnost. Stačí mi, když víte co chcete a dovolíte si pustit to, co Vám vadí. Pak již Vám nic nestojí v cestě :-). Někdy si myslíme, že žádné překážky nemáme, na vědomé úrovni, to tak možná je, ale v podvědomí jich máme většinou plno. Má práce s Vámi spočívá v rozkrytí těchto podvědomých programů a přesvědčení, ze kterých nepříjemné emoce, nejvíce strachy a obavy pochází.

Takové sezení může proběhnout kdekoliv, dokonce i na dálku. Toho většinou využívám v období, kdy s klienty nejsem v přímém kontaktu.

Jedná se o rozhovor, při kterém jste při plném vědomí a jen si uvědomujete co Vám na někom či situaci vadí - jdeme do hloubky Vás samých, většinu programů si nesete z dětství ze své rodiny. V případě SOS zpracování problému na dálku mi klient problém také popíše, jak ho vnímá, co mu vadí, co potřebuje.

Po nalezení a zpracování příčin Vašich potíží se spojíte s tím, co chcete mít a vykročíte směrem k tomu. Vše probíhá v otevřeném kvantovém poli.

Při této technice nepracuji s žádnou energií jako např.při EFT, pouze s informacemi, které mi sdělíte nebo které mi na Vás přijdou většinou ve formě obrazů v otevřeném kvantovém poli. Z Vašeho systému se tedy ty nechtěné, již nefunkční myšlenky a programy uvolňují, a naopak to co chcete zažívat a mít, do Vašeho systému těla s Vaším souhlasem vkládám.

Stejně tak jako u dalších metod, které používám, zpracováním jedné oblasti života např. vztahy s rodiči, ovlivníme pozitivně další - např.fyzické zdraví, svou práci, vztahy s dětmi či partnerem ... Vše je provázané, jakmile na jedné straně něco pro sebe uděláte, tak se to projeví na druhé :-).

Vzhledem k tomu, že většina problémů se tvoří v dětství, je vhodné a velmi pro Váš současný problém efektivní, podívat se rovnou na základní vztahy - vztah s matkou a otcem. Po očištění základu pak většinou již stačí lehké a krátké doladění problému, se kterým jste původně přišli :-).

Ráda tuto techniku kombinuji s ostatními technikami např. se Zen shiatsu, NLP a EFT :-).

Certifikace:

2016 -2017 - certifikace - Praktik TKDM (Mgr.Pavel Vondrášek)

2016 - K.O.T.A.M. (Kristián Beňo)

2016 - 1. a 2. stupeň TKDM (Mgr.Pavel Vondrášek)

2016 - Princip kvantové inteligence Q.I. (Karl Grünick)

2016 - Matrix vědomé bytí - svět za zrcadlem 1 a 2 (Kristián Beňo)

 

Přepis limbického otisku

Limbický otisk je „naprogramování“, které určuje naše základní nastavení a směřování ve všech oblastech života –  vztahy, partnerství, imtimita, rodičovství, práce …

Nejdůležitější období pro život člověka, jeho prožívání a kvalitu, je prenatální vývoj, porod, vnímání sebe a druhých bezprostředně po narození a v prvních letech života. Pokud se podmínky v průběhu těchto období vytvoří příznivě pro náš všestranný vývoj, je přítomné bezpečí a láskyplné vedení, máme pak možnost v životě naplnit veškerý svůj potenciál.

Jsme schopni žít skutečně naplňující partnerské a rodinné vztahy, mluvíme otevřeně, jsme přijímáni takoví jací skutečně jsme a zároveň umíme přijímat a respektovat druhé. Víme co chceme, žijeme své poslání a děláme svou životní práci s láskou. Život nás baví a naplňuje na všech úrovních. Díky své přirozeně vytvořené zdravé základně cítíme, že jsme jedineční a jsme si vědomi své hodnoty. Proto pak umíme čelit překážkám a zvládneme přirozeně komunikovat s ostatními.

Bohužel toto zdravé nastavení dostal do vínku jen málokdo. Cílem této unikátní transformační techniky přepisu limbického otisku je, aby se větší či menší traumata, která vznikla v prenatálním či nejútlejším věku člověka a provedla záznam v mozku, zpracovala a tím dala šanci na plnohodnotný a šťastný život.

Je to technika zaměřená na výsledek. S klientem se před vlastním přepisem uzavírá kontrakt - klient stanoví téma svého života, které potřebuje změnit a také to co má být jeho výsledkem.

Tato technika je velmi příjemná a hravá. Dochází při ní k velké úlevě a nově nastavené vnímání je zřejmé velice brzo po jejím absolvování.

Certifikace:

2016 - akreditovaný výukový kurz Přepis limbického otisku (C.E.O. CoachingWorld a VIP FLOW s.r.o. - Tereza Marie Dočkalová, EPC)

 

Access Bars

Access Bars se objevila před 25 lety v Kalifornii. Zakladatelem je Gary Douglas.

Access Bars je sada nástrojů a procesů, které jsou sestaveny tak, aby každému otevřely více vědomí. Je to další transformační technika, která mění naše vnímání světa.

Access Bars nám pomůže uvědomit si sebe sama a vstoupit tak do možností tvořit si život za hranice toho, čemu jsme věřili.

Accesss Bars probíhá ideálně vleže, v klidu, v meditativním stavu. Praktik přikládá svoje ruce postupně na specifické body na hlavě. Tato technika zahrnuje 32 bodů - tyto body jsou jakousi vstupní branou a i výstupním místem pro všechny myšlenky, nápady, přesvědčení, obavy, emoce a postoje, o kterých jsme během žitova nabyli dojem, že jsou pro nás důležité.

Mozkové vlny se při Bars zpomalí - změny mozkových vln jdou od beta do mnohem uvolněnější theta vlny v průběhu jedné hodiny sezení, toto umožňuje přístup k vzorcům chování, systémů přesvědčení a postojů. Dojde tak k přeprogramování - vnitřní inteligence začne harmonizovat celkový stav podle vnitřních priorit.

Je to jako zmáčknutí tlačítka DELETE na počítači - začneme být více přítomní a minulost se přestane promítat do budoucnosti stejným způsobem. Pociťujeme větší mír a klid, radost a štěstí v životě. Začne se dít to, co je pro nás nejlepší :-).

Při aplikaci Bars je možné se zaměřit i na konkrétní situaci či téma a urychlit tak jeho konkrétní vyrovnání.

Tato technika je pro klienty a i pro mě velmi příjemná. Připomíná mi Zen shiatsu, proto "Barsy" ráda po ošetření meridiánů zařazuji.

Zkušenosti a reakce klientů na Access Bars:

- zklidnění a zvýšení pocitu míru uvnitř sebe 

- pocit, že ubylo negativních situací a není tedy potřeba na ně reagovat

- zlepšení spánku, zvýšení energie a vitality

- změny v životě (někdy až malé zázraky), které přinesou pocit naplnění a pohody

 

Mám zkušenosti i s klienty, kteří trpí špatnými náladami až depresemi, po několika sezeních s Bars pociťují velkou úlevu, příval energie a dobré nálady :-).

 

Samotné sezení Access Bars trvá 60 minut. Ideální počet sezení je 3 a více, nejlépe po 7-14ti dnech :-).

V kombinaci se Zen shiatsu sezení trvá 120 minut.

Certifikace:

2017 - certifikovaný výukový kurz Access Bars - Praktik Access Bars (facilitátor - Bc.Lucie Hašková)