O mně

Ráda bych se Vám představila.

Jmenuji se Dita Páclová, narodila jsem se v roce 1974 a mám šest dětí.

V roce 1994 jsem ukončila nástavbové studium na střední zdravotnické škole v Kolíně – obor porodní asistentka.
Při studiu jsem se poprvé setkala s klasickou regenerační masáží a uvolňujícími technikami pro těhotné a maminky v 1. době porodní. Poznala jsem, že dobře provedená masáž může nastávající mamince ulehčit průběh těhotenství a porodu. Psychickou oporou jsem ženám byla zejména ve chvílích, kdy prožívaly strachy a jiné negativní pocity při rizikovém těhotenství či při samotném porodu.

Při těchto zátěžových momentech jsem pozorovala rozdíly v chování a reakcích každé ženy. Zjistila jsem, že těhotenství a porod je proses, který když se "vezme za správný konec", tak ženu velmi pozitivně psychicky obohatí a ukotví ji v její ženské energii - žena vnímá, že je sama sebou a projevuje se zdravým sebevědomím k sobě, dítěti i partnerovi. Těhotenství a porod je o respektu k sobě samé a zároveň k novému životu - dítěti. Již při něm vzniká zdravé energetické propojení mezi matkou a dítětem, které se projeví následně při jeho výchově, a také pozitivně ovlivní partnerský život.

Během vlastního mateřství a rodičovství jsem byla často v situaci, kdy jsem si nevěděla rady a to v oblasti výchovy dětí a někdy i v partnerství. Od roku 2004 jsem se začala zajímat a studovat alternativní techniky, TČM - tradiční čínskou medicínu a Zen shiatsu, abych pochopila sama sebe, mé blízké a našla vnitřní spokojenost.

Uvědomila jsem si zásadní věc -  vnitřní spokojenost vychází z naslouchání sama sobě a ze sebepřijetí  -  projevuje se pak spokojeností ve vnějším světě. Proto nemá smysl měnit vnějšek -  výsledky mi přinese jen změna u sebe :-).

Velkou inspirací jsou pro můj osobní, rodinný i pracovní život DĚTI. Jsem moc ráda, že jich mám kolem sebe stále dost :-). Ukazují a připomínají mi, jak je dobré nezapomínat na HRAVOST, UMĚT NECHAT VĚCI PLYNOUT a PROŽÍVAT ŽIVOT NAPLNO :-). 

 

Smysluplnost alternativních metod a pozitivní zkušenosti s nimi, mě nakonec přivedly k rozhodnutí věnovat se této práci profesionálně. Rozšířila jsem si kvalifikaci praktika Zen shiatsu o metody energetické psychologie a  práci s myslí s využitím kvantového pole člověka - EFT, NLP koučink,TKDM a Access Bars.

S klienty pracuji již od roku 2008.

V současné době se s klienty změřuji  zejména na řešení příčin problémů s uvedením do rovnováhy a na jejich osobní naplnění v životě.

Při konzultacích s klientem procházím jeho myšlenky, postoje a přesvědčení - to, jak si vytváří ve svém životě pozitivní či negativní zkušenosti / situace, které se pak odráží v jeho chování, těle a v energetickém systému. V případě problémů jej pak provázím, za jeho aktivní účasti a s jeho souhlasem, na cestě k pozitivní změně. To je nyní náplní mé práce.

Setkat se se mnou můžete také na seminářích Spokojený rodič = spokojené dítě, které vedu v Komunitním centru v Novém Boru.

Foto Dita Páclová

Velmi dobré zkušenosti s technikami, které používám, mám nejen v profesním, ale i osobním životě. Tradiční čínská medicína a další metody, jsou mými velkýmí pomocníky při řešení potíží, které si na mě moje děti „vymyslí“. Na oplátku mě kluci učí naslouchat, vnímat a pochopit jejich potřeby. Také často cvičí mou trpělivost.

I některé problémy klientů jsou pěkně „zapeklité“. Moje práce je často až „detektivní“ a napínavá a to mě nutí stále se vzdělávat a prohlubovat si dosavadní znalosti, abych byla klientům co nejvíce prospěšná.

Mou snahou a vizí je, aby každý klient "našel sám sebe", přijímal se takový jaký je, a to se pak projevilo v jeho osobním, rodinném a pracovním životě.

Děkuji všem za důvěru a za to, že mohu být součástí Vaší dobrodružné cesty ke svému Já :-).

Splnil se mi velký sen — má práce je zároveň mým koníčkem a přináší mi radost a uspokojení. 

 

Více o mé životní cestě najdete ZDE
Přehled dosavadního vzdělání najdete ZDE