Práce s dětmi

Vážím si dětí a jejich rodičů, když si uvědomí své "problémy" a rozhodnou se pro sebe něco udělat. Už jen to, že si všimnou, že něco je jinak než potřebují a mají zájem se vědomě podílet na změně, je velký a podstatný krok.

Pokud se děti a rodiče s něčím trápí již delší dobu, nelze očekávat "minutové zázraky". Občas se všichni pěkně "zapotíme" :-). Každý posun k lepšímu, mi ale dodává energii a chuť s rodinami pokračovat, protože vidím, že to má smysl a trvalé výsledky.

Příliš velká očekávání, která většinou pramení z pocitu strachu a lpění, může vytvářet tlak na všechny kolem.

Proto doporučuji rodičům - místo přehnaných očekávání zaujmout laskavý a otevřený postoj k sobě,  dítěti i  "problému" - ten pak již nestojí mezi vámi a dítětem, a tím brzo přestane "strašit" jak vás, tak dítě :-).

Rodiče mě vyhledávají, když se u dětí objeví:

- strachy a noční děsy, noční pomočování, hyperaktivita, nespavost, agresivita nebo naopak laxní přístup ke všemu, nezájem o učivo či jeho nezvládání, blokády v učení, problémy ve školce a škole, šikana, nízké sebevědomí a sebehodnota, tréma, rodinné a sourozenecké spory, zlozvyky - např.okusování nehtů ...

- potíže s pohybovým aparátem, trávicím systémem, poruchy příjmu potravy, alergie, bolesti hlavy, bolesti či poruchy očí a uší, respirační potíže ...

V žádném případě tyto potíže dětí neléčím, ale díky metodám, které používám, dochází spolu se západní medicínou, k vylepšení jejich zdravotního stavu. 

Délka konzultací dle věku dítěte:

U dětí je potřeba souhlas a spolupráce s rodiči!

U dětí ve věku 5 – 12 let trvá konzultace vždy max. 60 minut.

U dětí nad 12 let plánuji taky většinou 60 minutovou konzultaci. V případě, že se problém na tolik "otevře", že je škoda ukončovat konzultaci, individuálně lze přidat dalších 30 minut. Ale to jen v případě, že se dítě na to cítí a samo projeví zájem o prodloužení.

Děti nad 15 let zvládnou bez problémů již konzultaci v délce 90 minut.

Děti, zvláště ve velmi malém věku, neustále přijímají informace, které různě chápou a vysvětlují si. Pro vývoj dítěte je velmi dobré, aby vše, co dušičku dítěte již v tuto dobu zatěžuje, bylo včas vyřešeno. Tím pak nedochází k „nabalování“ špatně pochopených informací / situací a vzniku psychosomatických onemocnění. V dospělosti pak mají děti méně překážek a jejich život je (i díky dobré komunikaci se svými pocity) jednodušší a plnohodnotnější.

Práce s dětmi mě moc baví, mám velmi dobré zkušenosti nejen se svými dětmi, ale i s malými či dospívajícími dětskými klienty. Podporuji v dětech jejich dokonalost a jedinečnost, přijímám je takové jaké jsou. Tím velice brzy vzniká příjemná a důvěrná atmosféra. Děti jsou jsou hodně zvídavé, seznámení s energetickým systémem člověka je pro ně zážitkem a informace přijímají zcela přirozeně.

S každým dítětem pracuji velice citlivě, individuálně dle věku a schopností. Začínám úvodním rozhovorem, kdy si během povídání zjistím, s čím má problém a na ten se spolu zaměříme vhodnými nenásilnými technikami. Neřeším ale nemoc nebo problém jako takový, ale spíše hledáme spolu souvislosti vzniku problému (negativního chování či zdravotních potíží) a energetickou nerovnováhu. A na tom potom společně pracujeme :-).

V případě, že se dítě zpočátku cítí nejistě a nechce mluvit, začneme malováním nebo prací na těle - energetickém systému. Poté se již uvolní a rádo se samo nebo v zastoupení plyšových kamarádů, svěří se svými problémy. Další práce je již s dětmi většinou jednoduchá, díky jejich upřímnosti, otevřenosti, fantazii a smyslu pro humor.

Při konzultaci s dětmi si nejen povídám o jejich trápení, ale také společně pracujeme na uvolnění a posílení tělesného a energetického systému. V dnešní době jsou na děti kladeny velké nároky a děti se většinou neumí se svým přetlakem vyrovnat, neumí se uvolnit. Tím pak vznikají zbytečná nedorozumění, konflikty či psychosomatická onemocnění. Jednoduchá energetická cvičení, techniky energetické psychologie a NLP, které děti učím, jim  pomáhají ve vyhrocených situacích zvládnout vlnu stresu nebo díky pravidelnému používání, konfliktním situacím dokonce předcházejí :-). Děti tyto techniky vítají, nejen proto, že to konzultaci zpestří, ale protože si odnáší domů funkční nástroje na své problémy.

Velkým strašákem rodičů jsou výchovné problémy u dětí a dospívajících. Každý problém má své řešení a není potřeba propadat zoufalství :-). Podrobněji o této problematice a mém způsobu řešení najdete zde.

Pokud si u dítěte všimnete jakéhokoliv problému a trápí Vás, pracuji nejdříve s Vámi - s rodičem / člověkem, který si s tím dělá starosti. Často se stává, že po konzultaci s rodičem problém u dítěte zcela vymizí nebo se začne teprve skutečně řešit. Nehledáme viníka, je důležité, aby mělo dítě prostor svůj problém pustit. Když si totiž rodič dělá velké starosti, neustále problém dítěte "řeší", všude o tom mluví, stěžuje si či se bojí , tak nevědomě situaci dítěte posiluje, a tím přispívá k trvání problému. Proto buďte prosím otevření a veškeré pocity ohledně problému Vašeho dítěte mi sdělte a dejte prostor k jejich zpracování. Získáte tak nadhled, obnovíte důvěru v sebe, ve své rodičovské schopnosti a pro řešení problému dítěte uděláte maximum :-). Děkuji Vám za spolupráci.

Není žádný "mustr" jak dítěti pomoct. Ve všech případech postupuji idividuálně, vždy předchází aktuální diagnostika energetického systému, ta mě vede k jeho harmonizaci. Propojení NLP koučinku, TKDM, metod energetické psychologie EFT a práce na energetických drahách přináší postupná zlepšení a směřují k trvalým výsledkům. Nedá se jednoznačně říct, jak dlouho bude proces "uzdravení" situace u dětí a rodičů trvat. Každá rodina je jedinečná a specifická svými problémy, ale i přístupem, jak se k problému staví. Záleží jaká vzájemná spolupráce se vytvoří.

Z mé strany vždy odvádím maximální profesionální práci. Mým cílem není mít klienty, ale spokojené děti a rodiny kolem sebe :-).

Poradenství v oblasti  komunikace - např. jak mluvit s dítětem nebo rodičem, abychom se vzájemně nezraňovali, utváření vzájemných dohod, nabízím následně pouze jako doplněk, a to jen v případě, že je to potřeba, a když o to projeví dítě nebo rodiče sami zájem. Důraz kladu spíše na objevení příčiny a zklidnění rodiny  -  zdravá komunikace mezi dětmi a rodiči je pak přirozeným důsledkem.

Přečtěte si prosím o průběhu konzultace a používaných technikách, samozřejmě, že je konzultace vedena s ohledem na dětské potřeby a schopnosti, aby se dětská dušička cítila v bezpečí a v pohodě.

Každá práce s dítětem / rodinou i mne obohacuje. "Nastavují mi zrcadlo" a tedy i já procházím neustále změnami v osobním i v pracovním životě. Jsem jim za to nesmírně vděčná.

 

Po skončení práce s dítětem rodiče informuji pouze o tom, jestli a jak dítě spolupracovalo a zda a jak mohou pracovat spolu. Aby byla zachována důvěra, nesděluji rodičům to, s čím se mi dítě svěřilo a na čem jsme pracovali. Výjimkou je pouze něco velmi závažného.

Konzultace s dětmi se může uskutečnit prakticky kdekoliv. Je na Vás, jaké místo pro své dítě zvolíte. Důležité je, aby to bylo místo, které vyhovuje Vám i dítěti a zároveň mu poskytuje soukromí, cítí se v něm v bezpečí a pohodlně.

Pokud je to možné, lze zvolit i venkovní prostor - zahrada, park, při procházce, hře apod.