Vzdělání

Přehled dosaženého vzdělání:

 • 1992 – 1994: SZŠ Kolín, pomaturitní studium, obor porodní asistentka
 • 1988 – 1992: SPŠ sklářská Nový Bor, obor technologie skla

Vzdělání v oblasti lidské psychiky, chování a komunikace ve spojení s energetickým systémem těla (energetická psychologie), osobního rozvoje a rekondičních a masážních technik:

ACCESS  CONSCIOUSNESS, Access Bars - facilitator Bc.Lucie Hašková
2017 - Praktik Access Bars - certifikovaný kurz 
 
Vzdělávací zařízení Dítě, rodič, prarodič, z.s. - Plzeň, zástupce org. Bc. Alena Weberová
2016 - Jak na emoce klienta nebo i vlastní (rozvoj emoční inteligence) - osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu, akreditace MPSV ČR (typy a funkce emocí, emoční vývoj jedince, zvládání emocí v krizi a zátěži, dovednosti a znalosti v emočním jednání klienta či svém s využitím pro sestavování péče o klienta a týmu)
 
C.E.O. CoachingWorld a VIP FLOW s.r.o. - Tereza Marie Dočkalová, EPC, Praha
2016 - osvědčení o absolvování akreditovaného výukového kurzu - Přepis limbického otisku
(práce s porodním traumatem a neg.událostmi v prvních letech života dítěte)
 
Liga otevřených mužů, o.s. Praha - PhDr. Martin Jára
2016 - Prevence agresivity u školních dětí aneb Agrese je OK - osvědčení o absolvování vzdělávacího programu, akreditace MŠMT
 
EDUPOL , v.o.s. - vzdělávací agentura, reg.kancelář Praha
 
2016 - Praktický nácvik speciálních technik při sociální práci s dětmi a mladistvými - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (PhDr. Honzlová Ivana)
(prezentace a nácvik speciálních technik - práce ve dvojicích, diskuse k jednotlivým technikám, vysvětlení problémových technik)
 
2016 - Speciální techniky při práci s dětským klientem - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (PhDr. Honzlová Ivana)
(dětský klient - vhled do vývoje psychiky dítěte, jak umožníme dítěti otevřeně se projevit, úskalí při práci s dětmi, podmínky kvalitní a účinné aplikace speciálních technik - zásady jejich používání, ukázky a nácvik jednotlivých technik)
 
2016 - Základy komunikace a sociální práce s mladistvými - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (PhDr. Honzlová Ivana)
(základní znalosti z oblasti vývojové psychologie mladistvých, zásady práce s touto věkovou kategorií klientů, umění naslouchat, vnímat řeč těla, volit vhodné otázky a efektivně vést rozhovor s mladistvým klientem, specifikace mladistvého klienta a jeho potřeby, specifika práce s nedobrovolným, mlčícím, manipulativním, agresivním, depresivním klientem a klientem se sebevražednými sklony - příprava na rozhovor, prostředí, podmínky, diagnostický rozhovor, otázky, koučovací otázky)
 
2016 - Psychohygiena a relaxační techniky - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (PhDr. Honzlová Ivana)
(vymezení pojmů psychické zdraví, duševní pohoda, techniky duševní hygieny, zdravý životní styl, techniky psychohygieny - asertivní komunikace, timemanagement, oblasti změny, supervize, focusing, nácvik jednoduchých relaxačních technik - práce s dechem, vizualizace, autogenní trénink)
 
2016 - Poruchy chování dětí a mládeže I. - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (Mgr.Bohumila Vokáčová)
(Přirozená vývojová stádia změn chování dětí, příčiny poruch chování, úloha rodiny při uspokojování potřeb dítěte, komunikace s dítětem, výukové potíže spojené s poruchami chování, konfliktní vztah žáka s učitelem ...)
 
2016 - Obrana proti manipulaci - osvědčení o absolvování, akreditovaný kurz MPSV ČR (PhDr.Zdenka Bártová)
(základní pravidla a reakce na manipulaci, typy manipulátorů, manipulativní strategie a taktiky, trénink - komunikace a způsoby obrany proti manipulaci)
 
 
TKDM - TECHNIKA KVANTOVÉHO DOTYKU MATRIXU - autor metody Mgr. Pavel Vondrášek, Praha
 
2016 - 2017 - certifikace - osvědčení PRAKTIK TKDM
 
2016 - 3denní transformační výukový kurz - osvědčení o absolvování 2.stupně (nové nástroje pro práci v kvantovém poli, využití symbolů, odstranění strachů a negativních programů a bloků, vytvoření kvantových pomůcek)

2016 - 4denní transformační výukový kurz - osvědčení o absolvování 1. stupně (možnosti volby, práce se záměrem v informačním poli člověka, uchopení kvantové vlny, cestování v čase a prostoru, propojení s paralelními světy, práce s klientem na dálku)
 
Business Academy Network Ltd. - Bc.Marie Michaličková, Praha certifikovaná trenérka a hypnotizérka mezinárodní organizace NLP ASSOCIATION OF EXCELENT NLPEA
 
2016 - Intenzivní kurz sebehypnózy (základy hypnózy, mýty o hypnóze, testy sugestibility, techniky na rychlé uvedení do transu - otevření přístupu ke svému podvědomí, efektivní zadávání sugescí, postup, jak pozitivně programovat děti pro zlepšení jejich chování a studijních výsledků ve škole)

2015 - certifikovaný kouč NLP - rekvalifikační kurz, kombinovaná forma studia na profesi kouč, profesionální certifikace - akreditace MŠMT ČR a mezinárodní certifikace NLPEA
(koučovací a komunikační techniky, cílená práce s podvědomím klienta - změna neg.přesvědčení, neg.návyků, neg.chování a závislostí, integrace vnitřních částí, práce s časovou osou ...)
 
ACHC s.r.o. - Ingenious Academy -  Marta Nosková, Praha  akreditovaný AAMET mezinárodní školitel metody EFT a Matrix Reimprinting
2015 - on-line program (deaktivace živ.vzorců, model pod-osobností R.Schwartze)
2015 - on-line kurz "Život jako úžasná strategie štěstí"
2009 - Practitioner EFT levels 1 a 2, certifikace mezinárodní organizace AAMET
 
Institut energetické psychologie - Zdena Katayama, Kolín
2014 - certifikovaný transformační program Energetický detox (Zdena Katayama)
2014 - Optimal EFT & YES CODE - trénink pro pokročilé EFT terapeuty (Zdena Katayama)
2013 - certifikovaný kurz Attachment technique, Moodlines technique (EFT Master Gwyneth Moss)
2013 - Tajemství zákona přitažlivosti - jak si správně přát (Zdena Katayama)
2011 - 2012 - certifikovaný roční kurz Zdeny Katayama - Terapeut energetické psychologie & EFT (I.- III. stupeň EFT, základy hypnózy, práce s negativními pocity, traumatem a závislostmi, specifikace práce a vedení terapie s dítětem, EFT  v zastoupení a na dálku)
v rámci tohoto kurzu:
 • seminář Autopatie I. (Mgr.Jiří Čehovský)
 • seminář Základní nástroje a techniky NLP - reframing, kotvení, submodality, časová linie (Kristina Klimszová)
2012 - certifikovaný kurz EFT mentální léčba & intuitivní diagnóza (Zdena Katayama)
2012 - kurz Tajemství peněz a úspěchu (Zdena Katayama)
2011 - certifikovaný 4měsíční kurz Kouč úspěchu (Zdena Katayama)
 
Vzdělávací centrum - Škola komunikace - Mgr. Ing. Petra Lachnitová, Liberec
2014 - osvědčení o absolvování kurzu Efektivní komunikace - Jak dosáhnout cíle férovou komunikací bez plýtvání času a energie (Mgr.Kamila Bergmannová)
 
Vzdělávací instituce 1.VOX a.s - Ing.Zdenka Vostrovská CSc., Praha
2013 - osvědčení o absolvování kurzu, akreditovaný program MVČR Jak vyjít s každým- typologie osobnosti pro každý den (Ing.Hana Ondrušková)
 
Výchova nevýchovou - Mgr. et Mgr. Kateřina Králová
2015 - 5týdenní online kurz Výchova nevýchovou, edice 0-3 (jak si porozumnět i s těmi nejmenšími)
2014 - 5týdenní online kurz Zážitková výchova nevýchovou (speciální edice pro rodiče a děti)
2014 - 5týdenní online kurz Výchova nevýchovou (základní kurz o přístupu k životu, dětem i sobě samým)
 
Vzdělávací zařízení Mgr. Darji Havelkové - Darja shiatsu school
2007 - 2010 - osvědčení o rekvalifikaci, akreditace MŠMT ČR Masérka se specializací na Zen shiatsu (Mgr.D.Havelková, MuDr.E.Krejčová, MuDr.A.Kovářová, S.Bartošová, L.Doležal) - tříletý intenzivní vzdělávací program (600 hodin): Zen shiatsu, TČM, Teorie pěti elementů, Diagnostika -  jazyka, Hara, zad, Anatomie, Fyziologie, Patologie, Psychologie - celostní přístup ke klientům, Typologie osobnosti podle Wilhelma Reicha, Duchovní příčiny nemocí, Moxování, Tygrování, práce s aurou a čakrovým systémem, energetická cvičení, Kraniosakrální terapie + praxe Zen shiatsu v rehabilitačním ústavu Kladruby
2010 - práce s Platónskými tělesy a energetické vyrovnání páteře (Inge Schubert)
2009 - zasvěcení do II. stupně Reiki (Inge Schubert)
2009 - kurz Fonoforéza (práce s ladičkami) (Inge Schubert)
 
Akademie J.A.Komenského Česká Lípa
2007 - osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, akreditace MŠMT ČR Masér pro sportovní a rekondiční masáže
 

Transformační on-line programy, semináře, kurzy masáží a osobního rozvoje v letech 2004 - 2017 :

 • RETREAT PRO PÁRY - 3denní seminář Mgr. Denisy Říha Palečkové, CSB a Ing.Richarda Vojíka, CSB
 • MOVEMENT MEDICINE  - navracení Duše s Caroline Carey (UK) - Intenzivní taneční workshop  pro znovunalezení a integraci ztracených částí Duše pomocí šamanského procesu zcelování Duše
 • Princip kvantové inteligence Q.I. - 3denní intenzivní workshop - bdělé vědomí sebe sama, integrace těla, mysli a Duše bez posuzování a preferencí, dokonalá vědomá přítomnost (Karl Grünick, Německo)
 • Zvuk speciál: Mozek a zvuk - 5denní certifikovaný výcvik - léčení sebe a druhých zvukem, čištění energie v linii předků, vyrovnání mozkových hemisfér, aktivace mozku a tvorba nových neuronových spojení (Karl Grünick, Německo)
 • Kurz pozitivní psychologie pro veřejnost - 6titýdenní on-line kurz (osvědčení - PhDr.Michaela Peterková)
 • Zentangle - relaxační - meditační technika kreslení k uvolnění těla, posílení soustředění, sebevědomí a kreativity (Irena Lesner - certifikovaná lektorka original Zentangle, Colorado)
 • Seminář pro ženy - 3denní transformační program, síla rodu, práce s energiemi, respekt k sobě i druhým (Jindřiška Chaloupková)
 • Vztahy jako umění - on-line koučovací program (Magdalena Vokáčová)
 • K.O.T.A.M - nadstavbový kurz - práce v kvantovém poli - rovnováha těla i duše, vědomé tvoření reality (Kristián Beňo)
 • Matrix vědomé bytí - Svět za zrcadlem1 a 2 (Kristián Beňo)
 • Milionový rok - koučovací on-line trénink (Bohdana Kabátová, David Kirš)
 • Kurz s metodou RUŠ 1 - 5denní výcvik metody RUŠ k řešení skutečných příčin emocionálních i fyzických problémů (R.Prítula, M. Štrunc - vyškolení lektoři autorem metody Karlem Nejedlým)
 • Faster EFT - 8týdenní výukový on-line program (Romana Kvapilová, vyškolená lektorka autorem metody Robertem G. Smithem)
 • Automatická kresba - 1denní seminář (Ruth Madrigalia Svobodová)
 • Ženská proměnlivost - seminář (MuDr.Lucie Dlasková)
 • Znovuzrození partnerství  - 4denní transformační program - přepis limbického otisku, konstelační techniky, Ho'oponopono (Zuzana Hozhoni)
 • Uzdravení vnitřního dítěte - 3denní transformační program (Tamara Marková)
 • Mohendžodáro - Tantra jóga pro ženy I.stupeň  - 5denní kurz (Mudr.Monika Sičová)
 • Muž a žena pod peřinou - seminář (Ing.Milena Pohlová a Jindřiška Chaloupková)
 • Sexy žena  -  3denní transformační program (Ing.Milena Pohlová a Jindřiška Chaloupková)
 • Škola sebevědomí -  4měsíční on-line program (Mgr.Jitka Nesnídalová)
 • „Jak se nenechat stahovat“ - 2měsíční on-line program (Mgr.Jitka Nesnídalová)
 • Ženský kruh s jarní očistou těla i Duše - 5denní transformační program, ženská a mužská polarita, sexualita ženy (Jana Radová)
 • Zasvěcení do I. stupně Reiki (Petra Bárová)
 • Shiatsu, relaxační techniky, Čchi Kung - týdenní výcvik (prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.)
 • Masáž lávovými kameny - výukový kurz (Mgr.Jan Antuš)
 • Byliny, tinktury - seminář (Mgr.Jarmila Podhorná)
 • Relaxační masáž lymfatického systému - týdenní výcvik (fyzioterapeut specialista Eva Hrubá)
 • Reflexní terapie I – III : diagnostika, práce s pohybovým aparátem, masáž Tuina, havajské techniky - výukový kurz (Josef Vrba)
 • Dornova metoda a Breussova masáž - výukový kurz (autorizovaný lektor MgA. Zuzana Prouzová - Lehrmann a Josef Púry)
 • Lektorský výcvikový kurz masáží dětí a kojenců (Mgr.Jana Hašplová)
 • Školení ve specializaci Pilatesova metoda - týdenní výcvik (Eva Blahušová)